teksti:  
Marianne Siltala

Piispan vaalin logo

Julkaistu 
27/4/2020
L

apuan Tuomiokapituli halusi luoda yhtenäisen visuaalisen ilmeen paljon julkisuudessa olevalle Lapuan hiippakunnan piispan vaalille.

Piispanvaali

Lapuan Tuomiokapitulin piispanvaalin tunnus kutsuu keskustelemaan ja viestimään rohkeasti kristillisen sanoman pohjalta. Strategia "Ovet auki rohkeasti!" on esillä korostetusti.

Suunnittelun lähtökohdat

Suunnittelussa keskityttiin viestinnällisen sanoman selkeyteen. Logo tulee olla ymmärrettävissä ensi silmäyksellä. Sen tulee olla kaunis, arvokas ja selkeä. Logon suunnittelussa tulee huomioida myös kirkon viestinnän kokonaisuus sekä Lapuan hiippakunnan oma väri, sininen.

Logon tulee sopia kirkon viestinnälliseen ilmeeseen, väreihin ja kirjoitusasuihin.

Logo rakenne perustuu piispan tunnusmerkkiin, piispan hiippaan. Piispalla on myös muita tunnusmerkkejä, kuten sauva. Sauva on esillä hiippakunnan vaakunassa, joten suunnittelijana valitsin sen vuoksi sen toisen selkeän tunnusmerkin, piispan pään kannatteleman hiipan. Piispan hiippa huokuu arvokkuutta, historiaa, statusta.

Hiipan laelle asettelin ristin. Samankaltaisen kun nykyisen piispan Simo Peuran hiippaan on kirjailtu, kreikkalainen risti. Risti hiipan laella symboloi kirkkoja, seurakuntia. Seurakuntia, joiden hengellinen johtaja ja ylin hallinnollinen virkamies piispa on.

Piispan hiippaan on kirjailtu vaalitunnuksessa hiippakunnan kartta. Kartta tuo esiin piispan hallintoalueen, kaikki kunnat, jotka kuuluvat Lapuan Hiippakuntaan. Maantieteellinen alue ulottuu suomenkieliseltä pohjanmaan rannikolta keski- ja järvisuomeen saakka.

Logon merkin alle kirjoitettiin strategian tunnus "Rohkeasti!". Tunnus korostettiin kirjainmuotoilun ja asteltiin hiipan alle. Tunnus Rohkeasti! kutsuu keskustelemaan ja viestimään rohkeasti kristillisen sanoman pohjalta. Se viittaa myös tulevaan valittavaan piispaan, jonka toivotaan toimivan rohkeasti.

Piispan vaalin ilme suunniteltiin varsin nopealla aikataululla. Logon suunnitteluun käytettävä aika vaihtelee projekteittain. Toisinaan logoa suunnitellaan aktiivisesti useiden viikkojen ajan. Suunnitteluprosessin aikana on hyvä pitää myös hieman taukoa logon työstämisestä. Tauon jälkeen suunniteltavan logon näkee taas uusin silmin.

Hiippakunnan piispanvaalin ilmeen suunnitteluun osallistui useita avainhenkilöitä Lapuan hiippakunnasta. Kolleegio päätöksenteossa tuo varmuutta ja vakautta lopulliselle valinnalle. Logon tulee toimia ja säilyttää ulottuvuutensa eri asiayhteyksissä ja sovelluksissa.

Piispan vaalin logo on selkeä, kaunis ja arvokas.

On ollut ilo nähdä, miten logo on jo jalkautunut Lapuan hiippakunnan viestintään. Suunnittelijan paras palkkio on olla mukana tärkeissä asioissa ja tapahtumissa.

Heli Karhumäki, Sana-lehden päätoimittaja, Design Marianne valokuvaus, studiokuvausBallerina I Design Marianne PhotographyAntti Railio I Design Marianne Photography

@designmarianne

Instagram -ikoni, valkoinen
Ruusa Björkenheim, Design Marianne Photography, Sana-lehti, lehtikuvausMiloff tanssiopiston ballerinojen kuvaukset, valokuvaus, Design MarianneInto Seinäjoki, yrityskuvaus, henkilöstökuvaus, Design Marianne valokuvaus